Saltar apartados

Vicente Gomis Yagües

 

Catedràtic d'Universitat

Titulació:

Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat d'Alacant
Doctor en Ciències Químiques per la Universitat d'Alacant

Adreça:

Departament d'Enginyeria Química
Facultat de Ciències
Universitat d'Alacant
Apartat 99
03080 Alacant
Espanya
Telèfon: +34 965903400 ext. 3365 Fax: +34 965 90 38 26
E-mail: vgomis@ua.es, Pàgina Web Personal:

Docència


Fenòmens de transport. Titulació Enginyer Químic.
Química industrial. Titulació Enginyer Químic.

Àrees d'interès en investigació


Equilibri entre fases

Els primers estudis d'equilibri entre fases es van centrar en la determinació experimental, correlació i predicció de l'equilibri líquid-líquid (ELL) especialment en sistemes quaternaris. Els resultats obtinguts s'han aplicat a casos pràctics com la deshidratació de l'alcohol mitjançant extracció amb dissolvents.
Posteriorment l'estudi de l'equilibri es va estendre a un altre tipus de sistemes amb altres fases com a l'equilibri líquid-líquid-sòlid (ELLS), a l'equilibri líquid – vapor (ELV) i a l'equilibri líquid-líquid-vapor (ELLV)
En el camp de l'ELLS s'han determinat diversos sistemes amb sals inorgàniques presents per a estudiar d'una banda l'efecte salí i per un altre per a analitzar la bondat dels models termodinàmics de correlació i predicció de l'equilibri en presència d'electrolitos.

En el camp de l'equilibri de fases en el qual intervé vapor, s'ha dissenyat un equip experimental per a poder dur a terme determinacions en sistemes multicomponentes que presenten inmiscibilidad en fase líquida. L'aparell està basat en la modificació d'equips preexistents capaços de determinar exclusivament l'equilibri entre dues fases líquid-vapor, per a convertir-los en equips útils per a la determinació de l'equilibri entre tres fases líquid-líquid-vapor d'interès en el càlcul i disseny de columnes de destil·lació azeotrópica i extractiva. Alguns dels resultats experimentals obtinguts estan sent utilitzats per a analitzar les possibilitats pràctiques i desenvolupar un procés de destil·lació azeotrópica de dissolucions aquoses d'etanol utilitzant gasolina com entrainer a fi d'obtenir una barreja gasolina – alcohol capaç de ser utilitzada directament com a carburant.

Qualitat d'aigües i hidrogeoquímica

Estudis generals sobre la qualitat de les aigües subterrànies i uns altres més específics sobre intrusió marina, concretament en l'aqüífer quaternari de Xàbia (província d'Alacant). Desenvolupament d'un model matemàtic de transport hidrogeoquímico amb reacció química aplicat al cas de la intrusió marina.

Miscel·lània

A més de les anteriors línies prioritàries d'investigació, s'han abordat ocasionalment alguns altres temes relacionats amb productes per a la construcció com a guix, ciment i ceràmica.

Selecció de publicacions representatives


A.Font, JC Asensi, F. Ruiz, V. Gomis
APPLICATION OF ISOOCTANE TO THE DEHYDRATION OF ETANOL. DESIGN OF A COLUMN SEQUENCE TO OBTAIN ABSOLUTE ETHANOL BY HETEROGENEOUS AZEOTROPIC DISTILLATION
Ind. Eng. Chem. Cap de bestiar, 42, 140-144 (2002)

V. Gomis, F. Ruiz, JC Asensi
THE APPLICATION OF ULTRASOUND IN THE DETERMINATION OF ISOBARIC VAPOUR-LIQUID-LIQUID EQUILIBRIUM DATA
Fluïu Phase Equilibria 172, 245-259 (2000)

V. Gomis, N. Boluda, F. Ruiz.
GYPSUM PRECIPITATION/DISSOLUTION AS AN EXPLANATION OF THE DECREASE OF SULPHATE CONCENTRATION DURING SEAWATER INTRUSIÓ
Journal of Hydrology, 228, 48-55 (2000)

V. Gomis, F. Ruiz, N. Boluda i M.D. Saquete
SALT EFFECTS IN EXTRACTION OF ETHANOL FROM AQUEOUS SOLUTION : 2-ETHYLHEXANOL+SODIUM CHLORIDE AS THE SOLVENT
Ind. Eng. Chem. Cap de bestiar., 37, 599-603 (1998)

F. Ruiz i V. Gomis
CORRELATION OF QUATERNARY LIQUID-LIQUID EQUILIBRIUM DATA USING UNIQUAC
I&EC Process Dónes. Dev. 25, 216-220 (1986)

Departament d'Enginyeria Química


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3867

Fax: (+34) 96 590 3826

Twitter: https://twitter.com/diquiua

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Departamento-de-Ingenier%C3%ADa-Qu%C3%ADmica-UA/1530136957228648

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464