Saltar apartados

Rafael Font Montesinos

 

Catedràtic d'Universitat

Titulació:

Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de València
Doctor en Ciències Químiques per la Universitat de València

Adreça:

Departament d'Enginyeria Química
Facultat de Ciències
Universitat d'Alacant
Apartat 99
03080 Alacant
Espanya
Telèfon: +34 965903546 Fax: +34 965 90 38 26
E-mail: rafael.font@ua.es, Pàgina web personal:

Docència


Mecànica de Fluids.
Transmissió de Calor.
Enginyeria del Reactor Químic
Gestió i Tractament de Residus.
Separació sòlid-fluid

Àrees d'interès en investigació


Pirólisis i combustió de residus orgànics

S'han estudiat aquests processos en residus sòlids urbans, lignina, pela d'ametla, polietilè, poliuretanos, PET, llots, pneumàtics, olis usats, farines cárnicas, etc. havent aprofundit en els aspectes cinètics de la descomposició primària i el craqueo dels quitrans, i en la determinació dels rendiments dels productes majoritaris formats (òxids de carboni, hidrocarburs, sobretot en pirólisis) i dels possibles productes tòxics que es poden formar, com els PAHs (hidrocarburs poliaromáticos), els PCDD/Fs (poli clor dibenzo dioxines/furano) i els PCBs (policlorobifenilos), tant en pirólisis com en combustió.

Caracterització de la perillositat de residus orgànics

S'han desenvolupat tècniques de caracterització de la toxicitat/perillositat de residus industrials, analitzant els compostos inorgànics i orgànics, tests de reactivitat i amb fotobacterias. En llots de depuradora s'han analitzat compostos tals com EOX (halògens orgànics extraïbles), LES (linealalquilsulfonatos), nonilfenoles al costat dels mico i dietoxilatos, dietilhexilfatlatos, PCBs, PAHs i PCDD/Fs (dioxines).

Separació sòlid-fluid

Una de les lineas bàsiques d'investigació desenvolupades ha sigut la de l'estudi del processos de sedimentació, a fi de determinació la hidrodinàmica en sedimentadores discontinus i en continu. Es poden deduir paràmetres característics dels agregats com la quantitat d'aigua i la seua grandària. S'ha estès la teoria i els procediments al procés de filtració.

Altres temes d'investigació

S'han dirigit projectes d'investigació per a obtenir briquetas de combustió a partir de pela d'ametla, eliminació de metalls pesats i aigua en olis residuals i s'ha participat en projectes d'obtenció de carbó actiu en un reactor multietapas de jaç fluidizado i anàlisi de la radiació solar i infraroja en sistemes multicapa de vidre, assecat de materials, adsorció amb carbó, cinètica química, etc.


Selecció de publicacions representatives


J. A. Conesa, A. Fullana i R. Font
De-novo Synthesis of PCDD/F by Thermogravimetry.
Environ. Sci. Technol. 36, 263-269 (2002)

R. Font, M. C. Sabater i M. A. Martínez
Leaching of Toluene-neoprene Adhesive Wastes
Environ. Sci. Technol., 35, 977- 983 (2001)

A. Fullana, R. Font, J. Conesa i P. Blasco
Evolution of Products in the Combustion of Scrap Tires in a Horitzontal, Laboratory Scale Reactor
Environ. Sci. Technol., 34, 2092-2099 (2000)

R. Font i A. Hernández
Filtration with Sedimentation: Application of Kynch´s Theorems
Set. Sci. Technol., 35, 183-210 (2000)

M. M. Esperanza, R. Font i A. N. García
Toxic By-products from the Combustion of Varnish Wastes Based on Polyurethane in a Laboratory furnace
J. Hazardous Materials, B77, 107-121 (2000)

R. Font, J. A. Caballero, M.M. Esperanza, A. Fullana
Pyrolytic Products from Tannery Wastes
J. Anal. Applied Pyrol., 49, 243-256 (1999)

Departament d'Enginyeria Química


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3867

Fax: (+34) 96 590 3826

Twitter: https://twitter.com/diquiua

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Departamento-de-Ingenier%C3%ADa-Qu%C3%ADmica-UA/1530136957228648

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464