Saltar apartados

Pedro José VARÓ GALVAÑ

Titulació:

Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat d'Alacant
Doctor en Enginyeria Química per la Universitat d'Alacant

Adreça:

Departament d'Enginyeria Química
Facultat de Ciències
Universitat d'Alacant
Apartat 99
03080 Alacant
Espanya
Telèfon: +34 965903400 ext 2328 Fax: +34 965 90 3826
E-mail: pedro.varo@ua.es, Pàgina web personal:

Docència


Titulació Enginyer Químic: Enginyeria del Medi ambient, Gestió i Tractament de l'Aigua, Gestió i Tractament de residus d'origen urbà, Seguretat i Higiene Industrial.
Titulació Llicenciatura en Química: Enginyeria Química.

Àrees d'interès en investigació


Biodegradació de tensioactivos

Es treballa en la determiación dels nivells de tensioactivos aniónicos (LES i sabons) existents en distitnas matrius ambientals, tals com a sòls esmenats amb llot, sediments marins, llots d'EDAR. Estableciendose la biodegradació dels tensioactivos estudiats en les diferents matrius analitzades. S'estableix la cinetica de degradació dels tensioactivos estudiats en les matrius estudiades.
A escala industrial i de laboratori es realitzen estudis sobre a biodegradació anaeròbia de tensioactivos aniónicos.
A escala de laboratori es realitzats estudis de l'efecte de la temperatura sobre la biodegradació aerobia de tensioactivos anionicos (LES) i no iònic (alcohols etoxilados).

Tractament d'aigües

Es treballa en els tractaments oxidativos i tractament mitjançant tecnologia de membranes
En el tractament d'aigües mitjançant membranes. S'aplica la ultrafiltración millorada per l'addició de polímers solubles a la recuperació de metalls pesats d'efluents d'aigües residuals i la reducció de bor en dissolucions aquoses amb alcohol polivinílico. Es treballa també en l'aplicació de la ultrafiltración al tractament d'aigües industrials. L'osmosi inversa s'aplica al tractament d'aigües salobres.
El tractament mitjançant processos oxidativos s'aplica al tractament d'aigües industrials.

Tractament de llots. Compostado de llots.

Es treballa en l'optimització de processos de compostatge, tant a escala industrial i de laboratori, realitzant el seguiment i control dels paràmetres operatius del compostje, com són temperauraa, pH, conductivitat, densitat, humitat, matèria orgáncia, relació C/N, nitrogeno amoniacal i orgànic, velocitat especñífica de consum d'oxígen.El recompte bacterinao d'espècies patògenes i la viabilitat d'ous de nematodes completen el pergil de la caracterització del producte i el comportament del procés de compstaje. S'ha aplicat al compostatge de llots de depuradora.

Miscel·lània

A més de les anteriors línies prioritàries d'investigació, s'han abordat ocasionalment alguns altres temes com:
Control d'abocaments d'instal·lacions industrials. Qualitat de l'aigua d'instal·lacions industrials. Qualitat d'aigües de piscines Caracterització d'aigües residuals i naturals. Continguts de tòxics en aliments i begudes. Anàlisi de nutrients en aliments. Inmisión de contaminants atmosfèrics.

Selecció de publicacions representatives


Prats D, Rodríguez M, Va encallar P, Moreno A, Ferrer J, Berna J.
BIODEGRADATION OF SOAP IN ANAEROBIC DIGESTERS AND ON SLUDGE AMENDED SOILS
Water Research, 33(5) 1131-1336. (1999)

Va encallar P, Rodríguez M.
CARACTERÍSTIQUES FÍSIC-QUÍMIQUES DE LES AIGÜES ABLANIDES. NOVA NORMATIVA EUROPEA D'AIGÜES DESTINADES Al CONSUM HUMÀ.
Enginyeria Química, 380:143-146. (2001)

Varó, P; Rodríguez, M; Prats, D; Moreno, A; Ferrer, J; Berna, JL.
CONTRIBUCIÓ A l'ESTUDI SOBRE EL COMPORTAMENT AMBIENTAL I DEGRADACIÓ DE SABONS
Tecnologia de l'aigua, 225: 36-48. (2002)

Varó, P; Prats, D; Rodríguez, M.
ANAEROBIC BIODEGRADATION OF SOAPS IN ANAEROBIC SCREENING TEST
Tenside Surfactants and Detergents, 36(5):160-163. (2002).

Rodríguez, M; Samper, I, Varó, P; Prats, D.
ANALYSIS OF THE VARIATION IN THE PERMEATE FLUX AND OF THE EFFICIENCY OF THE RECOVERY OF MERCURY BY POLYELECTROLYTE ENHANCED ULTRAFILTRATION (PEUF).
Desalination, 155:247-251. (2002)

Prats, D; Varó, P; Yagüe, C, Rodríguez, M.
COLOUR ELIMINATION THROUGH OXIDATION TECHONOGIES IN LEATHER FINISHING INDUSTRY WASTE WATERS
Water Pollution VII. Modelling, Measuring and Prediction pp 241-250. WIT Press, Southampton, (2003)

Departament d'Enginyeria Química


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3867

Fax: (+34) 96 590 3826

Twitter: https://twitter.com/diquiua

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Departamento-de-Ingenier%C3%ADa-Qu%C3%ADmica-UA/1530136957228648

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464