Saltar apartados

Juan Antonio Labarta Reyes

 Catedràtic d'Universitat

 

Titulació:

Doctor en Enginyeria Química per la Universitat d'Alacant (1998)

Director de l'Institut Universitari d'Enginyeria de Processos Químics

Coordinador del Programa de Doctorat d'Enginyeria Química


Adreça:

Departament d'Enginyeria Química
Facultat de Ciències
Universitat d'Alacant
Apartat 99
03080 Alacant
Espanya
Telèfon: +34 965903400 ext. 2326 Fax: +34 965 90 38 26
E-mail: ja.labarta@ua.es, Pàgina web personal: https://personal.ua.es/es/ja-labarta/

Pàgina web polímers: http://iq.ua.es/polimeros.htm

Pàgina web Càlcul Equilibri entre Fases: http://iq.ua.es/gcef.htm

Pàgina web COnCEPT: https://web.ua.es/es/concept/

Pàgina web breu curriculum UA: https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/labarta-reyes-juan-antonio/13104

 Pàgina web ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4870-2031

  

Docència


Operacions de Separació. Titulació Enginyer Químic.
Projectes. Titulació Enginyer Químic.
Disseny de Motles. Titulació Enginyer Químic.
Més docència

Àrees d'interès en investigació


Estudi de la producció de BIODIESEL: Anàlisi matèries primeres i condicions del procés. Catàlisi heterogènia.

Desenvolupament i Caracterització d'Acabats Plàstics. Processament de Polímers: Anàlisis cinètiques de reaccions de reticulació i escumejat. Disseny de motles

Piròlisi i Combustió de Polímers: Anàlisis cinètiques mitjançant models mecanístics de la descomposició tèrmica normal i catalítica de diferents polímers.

Equilibri entre fases en sistemes multicomponents: Nous mètodes per a la representació i el càlcul (rigorós i aproximat) de l'equilibri líquid-vapor, líquid-líquid (tipus 0, 1, 2 i 3), líquid-líquid-vapor i líquid-líquid-sòlid.

Gestió Mediambiental i Prevenció de Riscos: Agenda 21 Desenvolupament (g)Local Sostenible, ISO-14000, Gestió de Residus, Emmagatzematge de Productes Químics.

Disseny Òptim de columnes de rectificació i extractors líquid-líquid multicomponentes. Síntesi de Superestructures (Tècniques MINLP i Programació Disyuntiva).

Entrecreuament Homogeni i Superficial de Films de PVC i PVC Plastificat. Migració del Plastificante.

Més informació

Selecció de publicacions representatives


Reyes-Labarta, J.A; Olaya, M.; Velasco, R.; Serrano M.D.; Marcilla, A.
CORRELATION OF THE LIQUID-LIQUID EQUILIBRIUM DATA FOR SPECIFIC TERNARY SYSTEMS WITH ONE OR TWO PARTIALLY MISCIBLE BINARY SUBSYSTEMS
Fluid Phase Equilibria. 2009, 278, 9-14.

Reyes-Labarta, J.A.; Marcilla, A.
DSC STUDY OF THE TRANSITIONS INVOLVED IN THE THERMAL TREATMENT OF TERNARY MIXTURES OF EVA, PE AND AZODICARBONAMIDE
Journal of Applied Polymer Science. 2008, 110 (5), 3217-3224.

Marcilla, A.; Reyes-Labarta, J.A.; Olaya, M.M.; Serrano M.D.
SIMULTANEOUS CORRELATION OF LL, LS AND LLS EQUILIBRIUM DATA FOR WATER + ORGANIC SOLVENT + SALT TERNARY SYSTEMS. HYDRATED SOLID PHASE FORMATION
Industrial and Engineering Chemistry Research. 2008, 47, 2100-2108.

Marcilla, A.; Reyes-Labarta, J.A.; Olaya, M.M.; Serrano M.D.
SIMULTANEOUS CORRELATION OF LL, LS AND LLS EQUILIBRIUM DATA FOR WATER + ORGANIC SOLVENT + SALT TERNARY SYSTEMS. HYDRATED SOLID PHASE FORMATION
Industrial and Engineering Chemistry Research. 2008, 47, 2100-2108.

Olaya, M.M.; Reyes-Labarta, J.A.; Velasco, R.; Ibarra, I.; Marcilla A.
MODELLING LIQUID-LIQUID EQUILIBRIA FOR ISLAND TYPE TERNARY SYSTEMS
Fluid Phase Equilibria. 2008, 265, 184-191.

Reyes-Labarta, J.A. ;Olaya, M.M.;Marcilla, A.J.A. Reyes, J.A. Conesa i A. Marcilla.
DSC AND TGA STUDY OF THE TRANSITIONS INVOLVED IN THE THERMAL TREATMENT OF BINARY MIXTURES OF PE AND EVA COPOLYMER WITH A CROSSLINKING AGENT
Polymer 2006, 47-24, 8194-8202.

Marcilla, A.; Gómez, A.; Reyes-Labarta, J.A.; Giner, A.; Hernández, F.
KINETIC STUDY OF POLYPROPYLENE PYROLYSIS USING ZSM-5 AND AN EQUILIBRIUM FLUÏU CATALYTIC CRACKING CATALYST
J. Anal. Appl. Pyrol. 2003, 68-69, 467-480.

J.A. Reyes, J.A. Conesa i A. Marcilla.
PYROLYSIS AND COMBUSTION OF POLYCOATED CARTONS: KINETIC MODEL AND MS-ANALYSIS
J. Anal. Appl. Pyrol. 2001, 58-59, 747-763.

J.A. Reyes-Labarta and I.I. Grossmann
DISJUNTIVE PROGRAMMING MODELS FOR THE OPTIMAL DESIGN OF LIQUID-LIQUID MULTISTAGE EXTRACTORS AND SEPARATION SEQUENCES
AIChE Journal. 2001, 47 (10), 2243-2252.

M. Herrero, P. Tremole, J.A. Reyes-Labarta, C. Mijangos, H. Reinecke.
PVC MODIFICATION WITH NEW FUNCTIONAL GROUPS. INFLUENCE OF HYDROGEN BONDS ON REACTIVITY, STIFFNESS AND SPECIFIC VOLUME
Polymer. 2002, 43 (9), 2631-2636

Departament d'Enginyeria Química


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3867

Fax: (+34) 96 590 3826

Twitter: https://twitter.com/diquiua

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Departamento-de-Ingenier%C3%ADa-Qu%C3%ADmica-UA/1530136957228648

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464