Saltar apartados

Adoración Carratala

 

Adoración Carratala

Va nàixer a Alacant en 1963. Llicenciada en Ciències Químiques en la UA (1988). Beca FPI (1989-1992) i doctora en Ciències Químiques des de 1993. Doctorat sobre la qualitat de l'aire a través de la química de la pluja "pluja àcida" va ser realitzat en el departament d'Ecologia on continua el seu treball com a becària i contractada en projectes de recerca relacionats amb hidro-geoquímica. 1993-1996.

En el període 1996-2001 va ser investigadora del Centre d'estudis Ambientals del Mediterrani (València) treballant en diversos projectes com la vigilància de les emissions de la central Tèrmica d'Andorra (Terol) i la contaminació per ozó. En aquest període va iniciar la seua docència, com a professor associat del departament d'Enginyeria Química, en la Universitat d'Alacant.

Des de 2001 té dedicació completa com a PDI en la Universitat d'Alacant amb contractes de professor ajudant doctor, contractat doctor i, des de 2011 és Professora Titular del Departament d'Enginyeria Química, en l'àrea de coneixement de Tecnologia del Medi ambient.

 

Docència

Imparteix assignatures relacionades amb l'Enginyeria i el Medi ambient en els de Graus de Ciències del Mar i d'Enginyer Químic i els masters de Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua, Química Ambiental i Sostenible i Master d'Enginyeria Química.

Recerca

Com a investigadora, ha participat en més de 35 projectes i contractes de recerca, sent la investigadora principal de 12 d'ells. Té nombroses publicacions científiques. Ha dirigit dues tesis doctorals, 2 tesis de master. Té tres sexennis de recerca.

Les línies de recerca són: anàlisi de contaminants i qualitat d'aigües i forma part dels grups de recerca: Residus, pirólisis i combustió, Recursos hídrics i desenvolupament sostenible del departament d'Enginyeria Química.

 

Publicacions més rellevants

Nicolas, J.F.; Crespo, J..; Yubero, I.; Soler, R.; Carratala, A.; Mantilla, I. Impacts on particles and ozone by transport processes recorded at urbanand high-altitude monitoring stations. Science of The Total Environment.466, pàg. 439 - 446. 2014.

Moreno; A. I; Arnáiz; N; Font; R; Carratalá; A. Chemical Characterization of Emissions from a Municipal Solid Waste Treatment plant. Waste Management. 2014.

Elisa Garcia-Furtat;Jorge Pey; Esther Borrás; Pilar Sánchez; Teresa Vera; Adoración Carratalá; Andrés Alastuey; Xavier Querol; V. Ramon Vallejo. Atmospheric PM and volatile organic compounds released from Mediterranean shrubland wildfires. Atmospheric Environment. 89, pàg. 85 -92.2014.

Santacatalina, M.; Yubero, I.; Mantilla, I.; Carratalá, A. Relevance of the economic crisi in chemical PM10 changes in a semi-arid industrial environment. Environmental Monitoring and Assessment. 184, pàg. 6827 - 6844. 2012.

Yubero; I; Carratalá; A; Crespo; J; Nicolas; J. Santacatalina; M; Nava; S; Lucarelli; Chiari M. PM10 source apportionment in the surroundings of the San Vicent del Raspeig cement complex in southeastern Spain.Environmental Science and Pollution Research. 18, pàg. 64 - 74. 2011.

Santacatalina, M.; Carratalá, A.; Mantilla, I. Influence of local and regional Mediterranean meteorology on SOTA2 ground-level concentrations in SE Spain. Journal of Environmental Monitoring. 13, pàg. 1634 - 1645. 2011.

Galindo, N.; Yubero, I.; Nicolás, J.F.; Crespo, J.; Pastor, C.; Carratalá, A.; Santacatalina, M. Water-soluble ions measured in fine particulate matter next to cement works. Atmospheric Environment. 45, pàg. 2043 - 2049. 2011.

Santacatalina, M.; Reche, C.; Minguillón, M.C.; Escrig. A.; Sanfelix, V.; Carratalá, A.; Nicolás, J.F.; Yubero, I.;Crespo, J.; Alastuey, A.; Monfort, I.; Miró, J.V.; Querol, X. Impact of fugitive emissions in ambient PM levels and composition. A case study in Southeast Spain. Science of The Total Environment. 408, pàg. 4999 - 5009. 2010.

Gimenez; J; Pastor; c; Castañer; R; Nicolas; J; Crespo; J.; Carratala A. Influence of Saharan dust outbreaks and atmospheric stability upon vertical profiles of size-segregregated aerosols and water vapor. Atmospheric Environment. 11, pàg. 338 - 346. 2010.

R. Font; A. Carratalá; M. Edo ; M. Muñoz. Distribution of Hydrogen Sulfide, Ammonia and volatile compounds in the ambient air surrounding a landfill facility. Chemical Engineering Transactions. 23, pàg. 225 - 230. 2010.

Nicolás; J; Yubero; I; Galindo; N; Giménez; J; Castañer; R; Carratalá; A; Crespo; J; Pastor; Characterization of events by aerosol mass size distributions. Journal of Environmental Monitoring. 11, pàg. 394 - 399. 2009.

Nicolas; J.F; Yubero; I; Pastor; C; Crespo; J. Carratala; A.Influence of meteorological variability upon aerosol mass size distribution. Atmospheric Research. 94, 330%u2013337, 2009.

Fernandez-Jover, D.; Sanchez-Jerez, P.; Bayle-Sempere, J.; Carratala, A.; Leon, V.M. Addition of dissolved nitrogen and dissolved organic carbon from wild fish faeces and food around Mediterranean fish farms: Implications for waste-dispersal models JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND ECOLOGY Vol.340, p.160-168, 2007.

J.J. Malfeito, J. Díaz-Caneja, M. Fariñasa, I.Fernandez-Torrequemada, J.M. González-Correab, A. Carratalá-Giménez i J.L. Sánchez-Lizaso. Brine discharge from the Javea desalination plant. DESALINATION, 185, 2005. P. 87-94.A

Sanz MJ. Carratalá A., Gimeno C. Millan M. Atmospheric nitrogen deposition in the East Coast of Spain: relevance of dry deposition in specific semiarid environments. ENVIRONMENTAL POLLUTION 118(2)2002, 259-272.

Escarré A. Carratalá A., Avila A., Bellot J., and Millan M. 1999. Precipitation Chemistry and Pollution Environment In Bellot J., Gracia, C., Retana J. and Roda F. (Eds.) Ecology of Mediterranean Evergreen Oak Forests Ecological Studies, vol.137,196-207, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg. CL

Sanz, M.J, Carratalá A., Mantilla, I. A. Diéguez J.J and Millan, M. 1999. %u201CDaily ozone patterns and AOT40 index on the east coast of the Iberian Peninsula%u201D PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH, Vol. 24 issue 5, 491-494.

A. Alastuey, X. Querol, Aura Chaves, C.R. Ruiz, A. Carratalá, and A. López-soler. 1999. %u201CBulk deposition in a rural area located around a large coal-fired power station, northeast Spain%u201D. ENVIRONMENTAL POLLUTION 106 (1999) 359-356.

Millan, M.M, Mantilla I., Salvador R., Carratalá, A., Sanz, M.J. Alonso, L., Gangoiti and Navazo M. 1999. %u201COzone Cycles in the Western Mediterranean Basin: Interpretation of Monitoring Data in Complex Coastal Terrain%u201D. JOURNAL OF APPLIED METEOROLOGY vol. 39, April 2000. Pp 487-507.

Carratalá, A.; Gómez, A. and Bellot, J., 1998 "Cartographic representation of rain chemistry composition in the southeastern Spain by applying kriging" , WATER AIR AND SOIL POLLUTION, 104, 9-27.

Carratalá, A. and Bellot, J. , 1998" Neutralisation of Sulphate and nitrate in precipitation on the Eastern Mediterranean Coast of Spain. Implications for acidification risk ", WATER AIR AND SOIL POLLUTION, 104/3-4., 237-257.

Carratalá A., Bellot J., Gómez A. Millan M. 1996. African dust influence on rainwater on the eastern coast of Spain. In: Guerzoni S. and Chester R. (Eds.) The impact of Desert Dust Acros the Mediterranean. Kluwer Academic Publishers. p. 3123-1132. CL

 

PROJECTES R+D FINANÇATS EN CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES

2014-2016, Tractament tèrmic de residus voluminosos i electrònics: caracterització i formació destrucció de dioxines PCB's i uns altres contaminants. Ministeri d'Economia i Competitivitat. IP Juan A. Conesa Ferrer.CTQ2013-41006R. Equip investigador.

2013-2016, Propietats òptiques i forzamiento raditativo d'aerosols atmosfèrics en el Mediterrani Occidental en funció de les seues fonts i composició química. Aitana. Ministeri d'Economia i Competitivitat. IP Jaime-Javier Crespo Mira. Equip investigador.

2009-2012, Partícules atmosfèriques submicrométricas en el sud-est espanyol. Projecte finançat pel Pla Nacional de R+D+I () amb ref: CGL2009-08036CLI. IP Jaime-Javier Crespo Mira. Equip investigador.

2008-2011, Fuentes distribució i efectes de micro-contaminants orgànics regulats i emergents en la llacuna costanera del mar Menor (Múrcia). Projecte finançat pel Pla Nacional de R+D+I () amb ref: CTM2008-01832/MAR. IP: Victor lleó León.

2003-2006, Impacte de les gàbies d'engreixe d'orada i llobarro sobre l'entorn costaner: agregació de doblamientos de peixos pelágicos i la seua influència sobre el cicle del carboni i nitrogen%u201D Projecte finançat per MCyT ref: REN2003-00794, Investigador principal: Pablo Sanchez Jeréz. Equip investigador.

2004-2005 Estudi de la Dinàmica de Contaminants Atmosfèrics en un entorn Urbà-Industrialitzat Mediterrani Enfocat a la Discriminació de Fonts de Procedència. Conselleria de Cultura Educació i Esports. Convocatòria projectes I + D. IP Adoración Carratalá Giménez.

1999-2001. Projecte %u201CAnàlisi de factors que afecten a la mortalitat i natalitat dels pins: Contaminació Atmosfèrica%u201D, presentat pel CEAM, dins del proyeto %u201CTècniques per a millorar les repoblacions en sòls deficitaris en aigua i/o nutrients%u201D CICYT de fons FEDER . IP Adoración Carratalá Giménez.

Departament d'Enginyeria Química


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3867

Fax: (+34) 96 590 3826

Twitter: https://twitter.com/diquiua

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Departamento-de-Ingenier%C3%ADa-Qu%C3%ADmica-UA/1530136957228648

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464