Saltar apartados

Materials

"Introducció a les operacions de separació. Càlcul per etapes d'equilibri". A. Marcilla i col.

La present obra sorgeix amb el principal objectiu de proporcionar als alumnes d'Enginyeria Química una base per a cursar l'assignatura de Fonaments d'Operacions de Separació (operacions basades en la transferència de matèria), especialment per al cas del contacte per etapes d'equilibri.

 

"Introducció a les operacions de Separació. Contacte continu". A. Marcilla i col.

La present obra sorgeix amb el principal objectiu de proporcionar als alumnes d'Enginyeria Química una base per a cursar l'assignatura d'Operacions de Separació (operacions basades en la transferència de matèria, i transferència de matèria i calor simultània), especialment per al cas del contacte continu.

 

http://diq.ua.es/mccabe-v2/index.htm

Eina interacctiva en el departament d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant, per a ajudar els alumnes en l'assimilació i consolidació dels principals conceptes del Mètode de Ponchon i Savarit per al disseny de columnes de rectificació.

 

http://diq.ua.es/ponchon/index.html

Eina interacctiva en el departament d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant, per a ajudar els alumnes en l'assimilació i consolidació dels principals conceptes del mètode de McCabe, per al disseny de columnes de rectificació binàries, en què es potencia en tot moment l'autoaprenentatge i autoavaluació.

 

https://diq.ua.es/MedioAmbiente-agua/Agua,_tecnologias_de_tratamiento_y_medio_ambiente/Inicio.html

Pàgina web sobre el CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Inclou materials sobre caracterització d'aigües, tecnologies de tractament i impacte ambiental. N. Boluda Botella i col.

Per a ser visualitzades determinades pàgines ha d'usar-se el navegador Microsoft Explorer i tenir instal·lat el plug-in Flash. Es pot descarregar des d'aquesta adreça


http://ocw.ua.es/es/ingenieria-y-arquitectura/modelizacion-hidrogeoquimica-2009.html

HIDROGEOQUÍMICA I TRANSPORT DE CONTAMINANTS. OpenCourseWare UA. Nuria Boluda Botella

 

http://diq.ua.es/yeso

Pàgina  web sobre el guix com a matèria primera. Pàgina elaborada per Vicente Gomis Yagües

 

Curs de Tecnologia de Polímers

 

Destil·lació Assistida

Web desenvolupada en el marc del  GITE d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant. Se centra en la descripció dels aspectes geomètrics que serveixen de base per al disseny d'operacions de destil·lació de mescles ternàries no ideals. S'hi inclouen animacions per a facilitar la compressió dels conceptes teòrics, així com també exemples resolts i un qüestionari d'autoavaluació.

 

Mètodes aproximats

Web educativa sobre mètodes aproximats per a la resolució de problemes d'operacions de separació multicomponent.

 

Materials de Química General

Qüestions i problemes de les olimpíades de química. Part 1

Qüestions i problemes de les olimpíades de química. Part 2

Qüestions i problemes de les olimpíades de química. Part 3

Qüestions i problemes de les olimpíades de química. Part 4

Història visual de l'evolució de les teories i descobriments relacionats amb l'estructura dels àtoms.


 


 

Graphical User Interface (GUI) for the analysis of Gibbs Energy surfaces, including LL tie-lines and Hessian matrix

RUA 2015: http://hdl.handle.net/10045/51725

GUI (Graphical User Interface) en MatLab que permet comprovar en un entorn amigable sense necessitat de coneixements avançats de programació, si un model termodinàmic determinat i els seus paràmetres corresponents són completament coherents amb el comportament esperat del sistema en l'àmbit de l'equilibri líquid-líquid en sistemes binaris o ternaris. Per defecte es poden utilitzar els models NRTL o UNIQUAC, però qualsevol altre model amb un màx. de 16 paràmetres pot ser fàcilment introduït. Les comprovacions es realitzen a través de l'anàlisi topològica de la funció d'energia de barreja de Gibbs.

 

 

 

 

 

Departament d'Enginyeria Química


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3867

Fax: (+34) 96 590 3826

Twitter: https://twitter.com/diquiua

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Departamento-de-Ingenier%C3%ADa-Qu%C3%ADmica-UA/1530136957228648

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464